Algoleks

През годините фирмата участва в множество проекти по реконструкция на винарски изби, както и в проектирането и изграждането на нови такива.
Постепенно и закономерно, използвайки опита и контактите на основателите си, се специализира в изработване на самите проекти и доставка на оборудването заложено в тях.
По време на изложението, Алголекс ще демонстрират и вина от своята изба – Афузов.