Международно туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ Велико Търново се организира от общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ ЕООД.

  Можете да се свържете с нас на:
  office@culturaltourism.info
  +359 62 622 148
  +359 887 659 829
  както и да ни посетите в
  Туристическият информационен център
  гр.Велико Търново, ул.Христо Ботев 5