Yamantievi

„Трапезица- история за българския вкус“
Избата се намира в Ивайловград, който е разположен в крайните дялове на Източните Родопи, Южна България. Средиземно или Бяло море е само на 70 км. и носи т.нар. „бял вятър“, който влияе изключително благотворно на ароматните характеристики на гроздето. Районът е полухълмист, с канелено-горски почви. Лозята са изцяло собствени насаждения на около 20 години, разположени в покрайнините на Ивайловград.