Kustendil

Кюстендил е един от малкото градове в България с почти 2000-на непрекъсната традиция, устояла на всичките превратности на историята.
Уникалността на града се дължи на горещите минерални извори, подходящи за развитието на спа туризъм, богатото културно-историческо наследство, което представя на едно място паметници на културата от всички исторически епохи и благоприятства развитието на културен туризъм.