SofiaMTI

Общинско предприятие „Туризъм“ представя София като туристическа дестинация в страната и чужбина. Организира и осъществява реклама на София като туристическа дестинация и допринася за популяризирането на туристическия продукт на Столична община.