Plovdiv

По-стар от Атина, Рим и Константинопол, а още вибриращ от живот.
Древен, колкото митичните Троя и Микена, но още пълен с енергията на младостта.
Неповторимият Пловдив.
Кръстопътят между времена, култури и народи, в който имаме привилегията да живеем.
Онзи кръстопът, на който всеки пътешественик неминуемо намира правилната посока.