Lovech

Красив и привлекателен, разположен на средищно място на границата на Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана, Ловеч е един от най-старите градове в България.