Shumen

По време на изложението „Културен туризъм“ ще бъде представено богатото историческо наследство на Шумен и региона. Посетителите ще имат възможност да научат повече за интересни маршрути, музеи и паметници на културата, културни и спортни събития, места за настаняване, както и да се заредят с много приятни емоции.