READ AND TRAVEL

FILM FESTIVAL

EVENTS


Общинска агенция по туризъм
“Царевград Търнов” ЕООД
office@culturaltourism.info
062 622 148; 0887 659829
Туристически информционен център
гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев 5.