Заявяването  на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в срок Заявка-договор. Изложителят няма право да преотстъпва наетата от него площ или да рекламира трети лица и чужди търговски марки без съгласието на Организатора.

Заявката-договор включва формуляр за регистрация и условия за участие, бланка за вписване в каталога на изложението, както и подробна информация за възможностите, които предоставя участието в изложението. 

Подробна  информация за различните форми на участие можете да получите на телефон: 062/622148, 0884/680968.

КРАЕН  СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 29.03.2019 г.

ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

WORKSHOPS


Общинска агенция по туризъм
„Царевград Търнов“ ЕООД
office@culturaltourism.info
062 622 148; 0887 659829
Туристически информционен център
гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев 5.