За  16-та поредна година Велико Търново ще бъде домакин на Международното изложение „Културен туризъм“.

От  18 до 20 април 2019 г. в залите на Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ ще бъдат представени най-добрите предложения за културно-познавателен туризъм.

Не  пропускайте възможността да представите пред специалистите в областта на туризма и многобройните гости исторически и културни забележителности, атрактивни сгради и музеи, маршрути и познавателни пътувания. Изложението „Културен туризъм“ е най-добрата платформа за презентиране на нови издания за култура и туризъм, туристически атракции и анимации, за представяне на фестивали и празници, които разкриват самобитното очарование на Вашия регион.

В  рамките на форума се провеждат: 

• Изложение  на специализирана литература за пътешествия, история и култура;

• Националният  конкурс за публикации и събития, свързани с културния туризъм „Чети и пътувай“;

• Международният  фестивал за туристически филми „На източния бряг на Европа“;

Единственият  специализиран форум за културен туризъм на Балканите се организира по инициатива на Община Велико Търново и с любезното съдействие на Министерството на туризма  на Република България.

Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация. Вече петнадесет години държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, добри практики и събития, които променят нагласата у нас към един от най-интересните и нестандартните видове туризъм. Културният туризъм доказа именно на първото специализирано изложение в старопрестолния град своя потенциал, значение и необходимостта от инвестиции в неговото бъдеще.

Идеята на изложението беше не само да представи един интересен вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи, но и докаже как развитието на културния туризъм гарантира запазване на културно-историческото наследството в България. Именно отношението и ефективното използване на културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, фестивалния живот като цяло определят уникалността на този вид туризъм. Но преди всичко той е в основата  за разнообразието на съвременния туристическия продукт. И резултатите в 15-годишната история на изложението, го доказват.

В последните няколко години държавата, общините и туристическият бизнес се обединиха около ключовото значение на  културния туризъм като основна перспектива за развитието на туризма в България и подкрепят ролята му в националната туристическа политика. Като основния инструмент за преодоляване на някои слабости на българския туризъм, именно културният туризъм може да надгражда и обогатява  традиционните туристически продукти, да разширява и рекламира силните им пазарни възможности спрямо изискванията на европейския пазар.

Какви са фактите в 15-годишната история на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ –  Велико Търново :

Първият и най-престижен форум за културен туризъм у нас е учредената през 2003 г. във Велико Търново Национална борса „Културен туризъм“, която по-късно с разрастването и утвърждаването си преминава в Международно туристическо изложение „Културен туризъм“.

Организатор на изложението е Община Велико Търново с нейните партньори Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА), която се присъединява към инициативата през 2008 г.

Основен организатор на борсата е Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов” със съдействието на Министерството на туризма.

В различните години от създаването й до днес, борсата се провежда със съдействието на: Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация (ИАНТРИ), на Държавната агенция по туризъм (ДАТ), под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и със съдействието на  Министерство на културата.

Доброто партньорство между организаторите, постоянната работа с медиите, професионалното използване на рекламата и връзките с обществеността са в основата на изграждане на делови и лесно разпознаваем имидж на изложението.

Международният форум се организира като комплексно събитие в няколко направления.

На първо място – туристическо изложение, което дава възможност за общини и фирми, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и др. да представят своя потенциал за развитие на културно-познавателни туристически програми.

На второ място е дискусионната програма, включваща презентации и обсъждания по актуални теми, свързани с развитието на културно-историческото наследство, неговото съхранение и съвременно експониране, както и проблемите и възможностите за развитие на разнообразни форми на културно-познавателен туризъм.

В рамките на борсата е организиран първият по рода си филмов фестивал с туристическа тематика в България: Международният фестивал „На източния бряг на Европа” представя филмови и телевизионни продукции, популяризиращи българското културно наследство и туризма.

И най-новата инициатива, по случай 10-годишнината на изложението е провеждането на първия Национален конкурс READ & TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”), който ще отличава всяка година най-оригиналните събития в културния туризъм, най-добрите туристически книги, издания, сайтове и журналистически рубрики.

Вече 15 години във Велико Търново се връчват наградите за най-атрактивно представените общини, музеи и сдружения, за партньорство и популяризиране на културно-историческото наследство, както и учредената тук престижна награда за личност с принос за развитието на културния туризъм.

Сред силните страни на изложението е представянето на добри български и чуждестранни практики в културния туризъм и генерирането на новини от развитието на туризма в страната и др. Велико Търново – Балканската столица на културния туризъм, привлича всяка година нови чуждестранни партньори, много съмишленици от държавни и общински институции, културни институти, туристически бизнес, неправителствени организации, местни туристически сдружения, научни и университетски общности, медии и др., които са сред участниците и посетителите на международното изложение.

ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

WORKSHOPS


Общинска агенция по туризъм
„Царевград Търнов“ ЕООД
office@culturaltourism.info
062 622 148; 0887 659829
Туристически информционен център
гр. Велико Търново, ул. Христо Ботев 5.